Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Lučenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Lučenská kotlina

Miesto v Lučenská kotlina

V Lučenská kotlina sa nachádza 856 kusov miesto.

Miesto, Lučenská kotlina:, 1 z 15

Kohnet, Konopnice, Nad mlynom, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň, Veľká Suchá, Veľké Dáľovce, Španica, Pod hrbom, Kapustnice, Ružová osada, Viničný vrch, Konopiská, Marína, Hôrka, Pri pivniciach, Za vodou, Kakatka, Za hradskou, Záhrada, Remanencia, Široké, Krutkova samota, Ipeľka, Maskova, Pri smrečine, Fabrická lúka, Šára, Kuchynská záhrada, Pod Luh, Blatiná, Poltárnica, Tehelňa, Čierny vrch, Rúbanisko, Za pivovarom, Kaštieľ, Veterná, Pri Močidlách, Pod Bielu zem, Konča Kapustniska, Pod Veľkou horou, Čumica, Pod Martinec, Veľká Vysoká, Pri Dravskej ceste, Nad mlynom, Pod mlynom, Šťavica, Kravská pastva, Urbárska pastva, Suchá lúka, Verestoveň, Dlhá lúka, Dynisko, Konopisko, Poltárska cesta, Hlboká dolina, Kapustnisko, Biela zem

Miesto, Lučenská kotlina:, 2 z 15

Pod vrch, Veľká hora, Kúria, Pod vrchom, Letnica, Somorka, Zverín, Martinec, Kliesnice, Dlhé, Prameň, Borovčie, Lazy, Vyše mosta, Rakatník, Na chotári, Dubník, Vinný hrb, Bulharka, Pri hati, Košariská, Rúbanisko, Veľký otvor, Stepnica, Gelotovo, Benková lúka, Na kopane, Krátke hony, Borovina, Rovné, Obecná pastva, Veľká lúka, Za riekou, Nad košariskami, Dinište, Perné, Pod strážou, Pod tálom, Suchánsky háj, Mláčky, Pod močiarom, Nad Sudraš, Veľký kút, Želiarske konope, Bakšova pustatina, Stráža, U trnu, Kapustnisko, Široké prielohy, Tŕnie, Pri plánkoch, Panská horná lúka, Sudraš, Za kostolom, Chrastie, Za cigánmi, Konopisko, Kupenská, Močarisko, Roveň

Miesto, Lučenská kotlina:, 3 z 15

Malý kút, Pod červeňou, Hrádok, Benkov kút, Prostredný Hŕbok, Mládzovské lúky, Široká zem, Kraj, Mackov jarok, Babárikova pustatina, Za hlbokým, Za hrabinou, Vaľuška, Krajčova dolina, Pod brezinami, Močidlá, Osem stromov, Brod, Cicvár, Dlhé, Hrabina, Vidná, Dlhé hony, Pod studničkou, Nad cintoríom, Nad Michalec, Pri potoku, Volavčia kolónia, Úvratiny, Pod cestou, Pod dubom, Za haťou, Čertiaž, Horské hony, Zadné lúky, Nad cestou, Pod cestou, Višňové hony, Viničná stráň, Nízka cerina, Pod cerinou, U Pajty, Pred lúkami, Godó, Kavčie rúbanisko, Pod Bukovinou, Funtuš, Pod brehom, Vinica, Slivník, Biela skala, Prostredný vrch, Malý otvor, Janov vrch, Čihadlo, Kopcovité, Pustatina, Pod Slivníkom, Riečka, U cukrovaru

Miesto, Lučenská kotlina:, 4 z 15

Pri cigáňoch pri košiari, U starého mlyna, Plotisko, Kavčie, Farská a krčmárska zem, Veľkodáľovský les, Bakša, Jelšina, Pri kostole, Tŕnie, Želarske pole, Konopnice, Nad lazom, Kozia roľa, Čurgov, Dievčenský úhor, Hlinná, Nad studňou, Velický veľký les, Gálovské rúbanisko, Bukovina, Okrúhly vŕšok, Rodnocký nový svet, U dvora, Závoz, Svah okrúhlého stromu, Roveň, Mestské lúky, Kaplonka nad cestou, Pod Vysokou, Liščí vrch, Červená Hlina, Do Batova, Pastvina, Balašov vrch, Pri štavici, Východ, Hora, Bertoldka, Krásna studňa, Veľkodáľovský pustý les, Malé Dáľovce, Pri Ipli, Kapustnisko, Veľký otvor, Veľká vinica, Pod smoliskom, Želiarské, Madáčovská hora, Trávnik, Mastinec, Veľká zem, Dolné dĺžiny, Pondelská stráň, Bukovo, Habričovo, Ohrad, Húšťava drozdov, Rusňačka, Medzi cestami

Miesto, Lučenská kotlina:, 5 z 15

Kamenná baňa, Pri mlyne, Jazerné lúky, Pondelok, Spoločná hora, Obecná studňa, Jahodná, Baraní vrch, Valkovo, Adamcová, Gašparka, Osada, Roveň, Rodnok, Dolinky, Obecné, Konopné pole, Turecká, Veľká hať, Soví vrch, Hnojový vrch, Horné dĺžiny, Za studňou, Baziny, Klčovisko, Palčova zem, Hamovisko, Vitasky, Lipina, Pod Hlinnou, Stúpa, Kopaň, Lúčky, Boľkovské vinice, Na Hrádek, Rakytie, Kapustnisko, Strmý svah, Pred Boľkovcami, Dolinka, Pastva, Čertina, Rodnocká studňa, Doplnky, Kohárska dolina, Pod záhradou, Kúty, Háčky, Nižný Kopalov, Pondelok - kaolín, Diely, Vitla, Malá studňa, Vyšný Kopalov, Pod dedinou, Veľká studňa, Dlhé hony, Maňa, Pod záhradou, Veľké zeme

Miesto, Lučenská kotlina:, 6 z 15

Pod kostolom, Pri topoľoch, Vlčia jama, Gajdošov trň, Zo Zverinom, Kopane, Horné lúky, Rubanie, Nad suchými lúkami, Močiar, Mlynisko, Nad Konopiskami, Ponad kopané, Cerka, Za Hrbom, Pri kaplnke, Za zverinom, Dolné lúky, Záhumnie, Galagoš, Gašparka, Spodné kopane, Kopané, Spodný Hrb, Pod záhradou, Hrušťovec, Mlynský breh, Pustá viničná dolina, Krajný hon, Krajčírsky klin, Dolnie pole, Veľký otrok, Step, Smradľavá studňa, Zverin, Hnojné, Nad hlbokou jamou, Nad Chrobačou studňou, Suché lúky, Pri studenej studni, Lazy, Valach, Panská lúka, Veterné, Horárova lúka, Zičovské lúky, Pri fare, Prostredné pole, Obecná lúka, Dražkovské lúky, Gašparka, Valavno, Kratiny, Dolná pastva, Konopiská, Ráčanka, Veľká lúka, Dolinky, Pod jelšovín, Nad potokom

Miesto, Lučenská kotlina:, 7 z 15

Kúty, Potočina, Pod Halierom, Magnezitový lom, Hliniská, Novina, Pri závore, Cez hrb, Irecká dolina, Markušky, Dražkovské zeme, Prostredný vŕšok, Horné pole, Kondoroš, Pod železnicou, Nad humnom, Nad kačincom, Halierske lúky, Banč, Priekopa, Hliniská, Viešťanská cesta, Čierna voda, Pri Lučeneckej ceste, Za stanicou, Seč, Za Halierom, Gelinovské lúky, Za vežou, Gutianka, Hustý porast, Halier, Breziny, Podhradskou, Hŕbok, Gelienka, Lašanka, Malá Lipina, Ľubetník, Horná Kopaň, Pod chodníkom, Vtáčnik, Do mláky, Pod Močiarom, Medzi mlynskou cestou, Pri strážnom domku, Nad lúkami, Pod Muľadskou cestou, Horné dielnice, Pod priehonom, Želiarske zeme, Zičovská hora, Hríbeník, Úvratina, Líškova jama, Od doliny, Beháň, Kopané, Malá hôrka, Do Lipiny

Miesto, Lučenská kotlina:, 8 z 15

Vyšné rovné, Rúbanisko, Za Osadou, Filipová lúka, hradská Zvolen - Lučenec, Konopnice, Veľká lúka, Gang, Dolná Brezina, Kapustnica, Konopnisko, Zičovské zeme, Pastva, Za železnicou, Írecké breziny, Kostolné, Obecné, Dolné lúky, Tichý vrch, Od chotára, Breziny, Krnačka, Obecná zem, Štrk, U trojchotáru, Trávnik, Spáleniská, Ostredok, Nad záhradami, Nad Lučenskou cestou, Hošák, Konopiská, Želiarska lúka, Piesok, Rittingerovské, Horné lúky, Vyšný Petrovec, Syslí bok, Bukové lúky, Monárová samota, Hliniská, Močiar, Dolná Kopaň, Hŕbok, Pri breze, Kopec, Za Budáčom, Za vodou, Veľké pole, Okrúhla lúka, Za hájom, Ortáše, Petiho lúka, Krížny vrch, Malý Petrovec, Pusté Hrabovo, Rovné, Široká, Cibrianka, Macov vrch

Miesto, Lučenská kotlina:, 9 z 15

Široké prielohy, Pokorného samota, Kubišovci, Urbársky pasienok, Pašútov jarok, Štvrtocká dolina, Medzi dolinkami, Krtíška, Sad, Rybník, Konopiská, Nad smradľavou studňou, Nad železnicou, Horná Brezina, Karanč, Cirkevné, Roveň, Pri Ipli, Veľká šírina, Vlnitý hon, Okolo Štepnice, Stierankovci, Pod dubami, Obecná lúka, Starý Ipeľ, K náhradným lúkam, Pod mlynom, Nad pasekou, Pri orechoch, Petianovo, Kapustnisko, Dolniansko, Veľký most, Tomášovce-žiaruvzdorné íly, Ohrady, Repnisko, Veľký les, Staré Solisko, Hrb, Pred hliniskom, Pod Cerinami, Uhoľný vrch, Nad breziny, Ďatelinisko, Zemianske role, Kostolná zem, Partizánka, Jelšovík, Vinica, Močidlá, Zajačie brehy, Žernovník, Pod stolicou, Zemianská lúka, Mostík, Lipina, Pod fiľakovskou cestou, Dlhe zeme, Pod hrbom, Majorka

Miesto, Lučenská kotlina:, 10 z 15

Petrovská hora, Biela lúka, Chrasti, Lučenecké kúpele, Dieliky, Dedinská nížina, Suche tale, Kováčov vrch, Lučenská priehrada, Brezová hora, Piesok, Dubrava, Ľadovo, Na močiari, Kubovského samota, Starý Ipeľ, Pod hradom, Nižný Petrovec, Ortovaň, Torák, Veľké Šípové, Breziny, Za ráztokou, Nad Vilovou studňou, Pod vinohradom, Pod Soliskom, Veľká Lipina, Táborisko, Ďatelináše, Obecné, Silný vrch, Za dolinou, Brezina, Pri chotári, Na skálčí, Močiarky, Burianka, Veľká chrasť, Pod dedinou, Malé kratiny, Chábzďa, Ku Karlovu, Ceriny, Smradľavá lúka, Lalíkov vrch, Slatinka, Malý les, Dolinky, Nad lazom, Solisko, Chrastavá lúka, K Ipľu, Talina, Nad kaštieľom, Mazanka, Vinohrady, Kapustniská, Nad rybníkom, Zorkovo, Na haličskú cestu

Miesto, Lučenská kotlina:, 11 z 15

Vinohrady, Poľana Opatová, Za brvenikom, Pod veľkou cestou, Na boľkovskom chotári, Pri tomášovskom chotári, Rieka, Ďatelinisko, Pod mlynom, Bolovky, Dlhé zeme, Červený breh, Kalodianský mlyn, Do hrabova, Veľká lúka, Pod záhradami, Nad kostolom, Pod kozkou, Colnica, Rakovec, Vilova studňa, Náves, Demečer, Renekovo, Líščia jama, Obedná, Dolné Konopisko, Slané lúky, Vyholom, Slaný, Želiarsko, Pod Zajačok, Suchá, Vrbica, Židovská nížina, Za jarkom, Karol, Račkov brod, Pri šťavici, Dielec, Obecná pastva, Široké, Starý háj, Bukovec, Rakytné, Priehon, Na banskej ceste, Breziny, Pod Egerdom, Medzi cestami, Tupá, Pod Cerinou, Kopaň, Nad potocik, Draškovské, Salaš, Vyše lúk, Horná lúka, Čierne zeme, Konopisko

Miesto, Lučenská kotlina:, 12 z 15

Vrbovec, Pod Skalicou, Išpánske, Lacova samota, Dráhy, Biska, Hajtmanská lúka, Na Šťavicu, Pod jahodami, Árenda, Hrobová stráň, Poštárka, Veselá, Nižný Vyholom, Chytrý buk, Cibička, Rúbanisko, Pri cintoríne, Prievranka, Balogov háj, Potôčik, Nižné lúky, Vinohradná rovina, Repnisko, Richtárka, Pod malým lesom, Kapitánska lúka, Pivnica, Slatinka, Račkova samota, Pažiť, Šuška, Kratiny, Baniská, Urbárska hora, Farské chrastie, Chotár, Laz, Tri jutrá, Velke taly, Ipeľ, Veľká zem, Mara, Židovské, Dielce, Veľká hora, Dolná Prievrana, Zelené, Pri rybníku, Vyšné lúky, Hruškový sad, Podjazd, Pod Vyholomom, Zemianská pastva, Cahovka, Mačacie podhradie, Blatiny, Židovo, Diel, Pažiť

Miesto, Lučenská kotlina:, 13 z 15

Priehon, Krásna, Pod rovňou, Vrchovina, Skalica, Dolná hora, Vyse dediny, Dolina, Klinčok, Zbytkové lúky, Pasienky, Vlčký háj, Šťavičné briežky, Lesný rad, Grapa, Predná Rozkoš, Nad cintorínom, Vrch Krišťan, Barica, Pod cestou, Veľký les, Surdík, Panská hora, Veľký hrb, Za mlynom, Pod horárňou, Veľká Vinica, Vnútorná pastva, Berínka, Zhora dediny nad cestou, Lipovec, Dielik, Hájiky, Holý vrch, Vyše kaštieľa, Hliny, Stupný bok, Za záhradami, Kôška, Konopiská, Močiar, Stavence, Vrchná Stráňa, Húština, Spodná Stráňa, Medzi agáčinou, Baba, Čabianska lúka, Prašnica, Kalajovo, Agáčina, Behúň, Trnovské pole, Roveň, Ku škôlke, Horná Prievrana, Šustová, Roveň, Pri kríži, Telčianské zeme

Miesto, Lučenská kotlina:, 14 z 15

Podháj, Sovie, Kozí chrbát, Borovčina, Kukučka, Čepanová, Hôrka, Krátka Klčovanina, Zadná Rozkoš, Nad Kamenským, Jelšovík, Nad Šárou, Nižné pole, Dáľovská dolina, Žleb, Brište, Jama, Jelšoviny, Rácka, Pod cestou, Machulina, Pod Starý háj, Pri Rovňanskom chotári, Urbárske, Pod mlynmi, Dohánové, Suchá, Maky, Viselice, Hrb, Pribyslav, Hôrka, Dáľovské pole, Nižné lúky, Pod záhradou, Malý vrch, Starý Ipeľ, Ivanov vrch, Okrúhly les, Pálkovica, Zhora dediny pod cestou, Budiná, Nad strediskom, Za cigáňmi, Pod pustatinou, Pri Ľadove, Jelenie, Sovie, Na mláku, Rovné rúbanisko, Kamenná brána, Chrasť, Hrbové, Dolné pole, Horná Telka, Konopisko, Pastva, Nová lúka, Na Rovňanskú cestu, Záplika

Miesto, Lučenská kotlina:, 15 z 15

Panská zem, Nad Grapou, Pri kríži, Kobaliarka, Vinica, Lopata, Farský rad, Veľká medza, Kapustnica, Horné pole, Medzi horou, Hrachovo, Kôška, K malej studni, Jakubka, Pri Ipli

Podobné, Lučenská kotlina:

945x turistika, 856x miesto, 28x orientačný bod, 14x turistické informácie, 14x studňa, 13x strom, 7x prístrešok, altánok, 5x chranený strom, 3x orientačná mapa, 1x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x atrakcia, 1x poľovnícky posed, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Lučenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://lucenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.